Dňa 6.10.2021 sa v CVČ Trend uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen. Našu školu úspešne reprezentoval Timotej Chamula z 5.A triedy, ktorý v I. kategórii získal 3.miesto a Jelena Jankovičová z 8.A triedy, ktorá sa v II. kategórii umiestnila na 3.mieste. Obidvaja žiaci postúpili do regionálneho kola súťaže. Regionálne kolo sa konalo 14.10.2021 v CVČ Domino vo Zvolene, na ktorom […]