Organizácia vyučovania

VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

Čas vyučovania: 

PONDELOK

RANNÉ STRETNUTIE       7.40 hod. –  7.55 hod.
1. hodina                     7.55 hod.  –   8.40 hod.
2. 
hodina                     8.45 hod.  –   9.30 hod.
3. 
hodina                     9.45 hod.  –  10.30 hod.
4. 
hodina                   10.45 hod.  –  11.30 hod.
5. 
hodina                   11.35 hod.  –  12.20 hod.
6. 
hodina                   12.25 hod.  –  13.10 hod.
7. 
hodina                   13.40 hod.  –  14.20 hod.

UTOROK – PIATOK
1. hodina                     7.45 hod.  –   8.30 hod.
2. 
hodina                     8.40 hod.  –   9.25 hod.
3. 
hodina                     9.40 hod.  –  10.25 hod.
4. 
hodina                   10.40 hod.  –  11.25 hod.
5. 
hodina                   11.35 hod.  –  12.20 hod.
6. 
hodina                   12.25 hod.  –  13.10 hod.
7. 
hodina                   13.40 hod.  –  14.20 hod.


Školský rok sa začína 1. septembra 2020
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda)
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
I. polrok
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
II. polrok
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


PRÁZDNINY:

  • Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020 (štvrtok) a končia sa 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).
  • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 (streda) a končia sa 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).
  • Polročné prázdniny1. februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).
  • Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
     15. 2. – 19. 2. 2021 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 22. 2. – 26. 2. 2021 Košický kraj, Prešovský kraj  1. 3. – 5. 3. 2021 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 (štvrtok) a končia sa 6. apríla 2021. Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda).
  • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 a končia sa 31. augusta 2021. Vyučovanie v novom školskom roku 2021/2022 sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2020 –  Deň ústavy
15. september 2020 – Sedembolestná Panna Mária
1. november 2020 – Sviatok všetkých svätých
17. november 2020 – Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2021 – Deň vzniku SR
6. január 2021 – Traja králi
1. máj 2021 – Sviatok práce
8. máj 2021 – Deň víťazstva nad fašizmom