Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Jana Jankovičová

Konzultácie: Pondelok – Piatok od 8,00 hod do 14,00 hod (po dohode aj neskôr)

Kontakt: jana.jankovicovaatzsthurzu.sk alebo 045/54 55 532

Školská psychologička je k dispozícii žiakom, rodičom i učiteľom a ostatným zamestnancom školy.