Vedenie a učitelia

Pedagogickí zamestnanci, ich kompetencie a kontakt
Mgr. Bohuslav Ilavský
Riaditeľ školy
Učiteľ ANJ, ETV, SJL
RNDr. Soňa Kyseľová
Zástupkyňa riaditeľa
Učiteľka MAT, FYZ
bohuslav.ilavskyatzsthurzu.sksona.kyselovaatzsthurzu.sk
Mgr. Anna
Halajová
Triedna učiteľka 2.B
Učiteľka SJL
Mgr. Silvia
Horníková
Triedna učiteľka 4.C
 anna.halajovaatzsthurzu.sk silvia.hornikovaatzsthurzu.sk
Mgr. Lenka
Chamulová
Triedna učiteľka 2.A
Učiteľka NEJ
Mgr. Karin
Hanesová

Triedna učiteľka 1.A
  lenka.chamulovaatzsthurzu.skkarin.hanesovaatzsthurzu.sk
Mgr. Jana
Stančíková
Triedna učiteľka 3.B
jana.stancikovaatzsthurzu.sk
Mgr. Monika
Chamutiová
Triedna učiteľka 4.B
Mgr. Erika
Melicherčíková
Triedna učiteľka 1.B
  monika.chamutiovaatzsthurzu.sk erika.melichercikovaatzsthurzu.sk
 Mgr. Zdenka
Výbošťoková
Triedna učiteľka 3.A
 zdenka.vybostokovaatzsthurzu.sk
Mgr. Katarína
Budáčová

Triedna učiteľka 8.A
Učiteľka ANJ
Mgr. Slavomír
Ciglan
Učiteľ TSV, ETV
 katarina.budacovaatzsthurzu.sk slavomir.ciglanatzsthurzu.sk
Mgr. Ľudmila
Ďuricová
Učiteľka TSV, RUJ
Mgr. Viera
Jaloviarová
Triedna učiteľka 9.A
Učiteľka BIO
 ludmila.duricovaatzsthurzu.sk viera.jaloviarovaatzsthurzu.sk
Ing. Renata
Juríková, PhD.
Triedna učiteľka 7.B
Učiteľka ANJ
Mgr. Silvie
Kamenská
Triedna učiteľka 6.A
Učiteľka NEJ, SJL
 renata.jurikovaatzsthurzu.sk silvie.kamenskaatzsthurzu.sk
Mgr. Jana
Kovačičová
Výchovný poradca
Učiteľka RUJ, GEO, HUV
Mgr. Eva
Kuráková
Učiteľka VYV, VYU, SVP, INF, TECH
 jana.kovacicovaatzsthurzu.sk eva.kurakovaatzsthurzu.sk
Mgr. Gabriela
Kuklišová
Triedna učiteľka 6.B
Učiteľka FYZ, CHEM
Mgr. Jana
Kuzárová
Triedna učiteľka 7.A
Učiteľka DEJ, OBN
 gabriela.kuklisovaatzsthurzu.sk jana.kuzarovaatzsthurzu.sk
Ing. Eva 
Ludvighová
Triedna učiteľka 9.B
Učiteľka MAT, INF
Mgr. Eva 
Ostrihoňová
Učiteľka ANJ
 eva.ludvighovaatzsthurzu.sk eva.ostrihonovaatzsthurzu.sk
Mgr. Monika
Paľková, PhD.
Triedna učiteľka 5.C
Učiteľka ANJ, SJL
Mgr. Anna Podhorová
                                              Učiteľka NAV
Triedna učiteľka 5.A
 monika.palkovaatzsthurzu.sk anna.podhorovaatzsthurzu.sk
Ing. Veronika
Ruszóová
Triedna učiteľka 5.B
Učiteľka MAT
Mgr. Lenka
Wilimová
Triedna učiteľka 8.B
Učiteľka SJL, OBN
 veronika.ruszoovaatzsthurzu.sk lenka.wilimovaatzsthurzu.sk
Dana
Mojžišová
Vychovávateľka ŠKD
Libuša
Freiboldová
Vychovávateľka ŠKD
 dana.mojzisovaatzsthurzu.sk libusa.freiboldovaatzsthurzu.sk
Mgr. Mária
Peťková
Vedúca ŠKD
Zuzana
Samašová
Vychovávateľka ŠKD
 maria.petkovaatzsthurzu.sk zuzana.samasovaatzsthurzu.sk
Mgr. Jana
Golianová
Pedagogická asistentka
Mgr. Lucia
Šufliarská
Pedagogická asistentka
 jana.golianovaatzsthurzu.sk lucia.sufliarskaatzsthurzu.sk
Odborní zamestnanci, ich kompetencie a kontakt
Mgr. Jana
Jankovičová
Školský psychológ
Mgr. Milan
Ďurica
Školský špeciálny pedagóg
 jana.jankovicovaatzsthurzu.skmilan.duricaatzsthurzu.sk
Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka, účtovníčka:Jarmila Fekiačová
Účtovníčka PAM:Valéria Škopíková
Školník:Jaroslav Paľko
Vedúca kuchyne:Elena Krnáčová
Vedúca kuchárka:Darina Baranová
Kuchárky:Eva Šufliarská
Jarmila Gondášová
Valéria Lapinová
Ľubica Sekerešová
Upratovačky:Mária Fekiačová
Ľubica Burzová
Elena Kašiarová

Mgr. Bohuslav Ilavský

Riaditeľ školy

Učiteľ ANJ, ETV, SJL
bohuslav.ilavsky@zsthurzu.sk

RNDr. Soňa Kyseľová

Zástupkyňa riaditeľa

Učiteľka MAT, FYZ
sona.kyselova@zsthurzu.sk