Zamestnanci

Vedenie
Bohuslav Ilavský (riaditeľ školy), Soňa Kyseľová (zástupkyňa riaditeľa školy)

Pedagogickí
I. stupeň
Anna Halajová, Karin Hanesová, Silvia Horníková, Lenka Chamulová, Monika Chamutiová, Erika Melicherčíková, Jana Stančíková, Zdenka Výbošťoková.
II. stupeň
Katarína Budáčová, Ľudmila Ďuricová, Viera Jaloviarová, Renata Juríková, Silvie Kamenská, Jana Kovačičová (VP), Eva Kuráková, Jana Kuzárová (koordinátor prevencie), Gabriela Kuklišová, Miroslav Lalík, Eva Ludvighová, Eva Ostrihoňová, Monika Paľková, Anna Podhorová, Veronika Ruszóová, Lenka Wilimová

Vychovávateľky ŠKD
Libuša Freiboldová, Terézia Sujová, Dana Mojžišová, Mária Peťková (vedúca), Zuzana Samašová, Denisa Vrbiniaková.

Projekt inkluzívny tím
Jana Jankovičová (školský psychológ), Milan Ďurica (špeciálny pedagóg)

Asistenti učiteľa
Viera Fumačová, Lenka Gaňová, Katarína Golianová, Eva Ilavská, Monika Šneková

Pedagogické asistentky
Jana Golianová, Lucia Šufliarská

Zdravotnícky pracovník
Jaroslava Babicová

Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka, účtovníčka: Jarmila Fekiačová
Účtovníčka PAM: Valéria Škopíková
Školník: Jaroslav Paľko
Správca siete: Jozef Martinský
Školská jedáleň: Darina Baranová (vedúca kuchárka), Milota Fukasová, Elena Krnáčová (vedúca školskej jedálne), Valéria Lapínová, Eva Šufliarská, Jarmila Gondášová, Ľubica Sekerešová
Upratovačky: Jana Alakšová, Ľubica Burzová, Elena Kašiarová, Ingrida Homolková