Zápis žiakov do 1. ročníka

Milí rodičia,
Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 12. a 13. apríla 2022. Vyplňte prosím elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa najneskôr do 11. apríla 2022.
Po vyplnení elektronickej prihlášky (https://zsthurzu.edupage.org/register/) Vám mailom pošleme pozvánku s konkrétnym termínom a časom, kedy sa máte spolu s dieťaťom zúčastniť zápisu do 1. ročníka pre nový školský rok 2022/2023. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Na zápis si prineste:
• rodný list dieťaťa,
• občiansky preukaz zákonných zástupcov.

Pred vstupom do budovy školy si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, (dieťa – stačí rúško) a vyplňte tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti..

V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolať na tel.č.: 0911 296 722

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.