Zápis žiakov

Vážení rodičia. Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 12. a 13. apríla 2022. Vyplňte prosím elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa najneskôr do 11. apríla 2022. V prípade technických problémov, alebo ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte nás mailom na: skola@zsthurzu.sk alebo telefonicky na 0911 296 722. Bližšie informácie k zápisu Vám poskytneme v krátkom čase.
Prihlášku nájdete na stránke https://zsthurzu.edupage.org/register/